Femtosecond Laser VisuMax MEL80 G Scan.

Øjenkirurg Peter Brincker har verdens mest sikre og avancerede laser:

Femtosecond Laser VisuMax MEL80 G Scan excimer laser.

 

Præcision, ekspertise og teknologi = sikrer resultat
Den afgørende fordel i Carl Zeiss Femtosecond Laser VisuMax, ligger i præcisionen på + / – 2 my (2/1000mm), hvilket gør det muligt at behandle tynde hornhinder. Det er helt nye standarder som sættes af Carl Zeiss Femtosecond Laser VisuMax MEL80 G Scan laser, og har sat helt nye standarder på 500 kHz for laserbehandling, idet andre systemer arbejder med præcision på mellem 20-60 my.


 

Femtosekund laser 

er et lasersystem hvor laserskudets varighed er 10 i -15 dele sekund , dvs. et ultra kortvarigt skud som derved har en meget høj præcision.

 

Operations-simulator

Carl Zeiss Femtosecond Laser VisuMax MEL80 G Scan arbejder efter et digitaliseret billede af øjet, og kan på denne måde rette de fineste optiske fejl. I systemet er der indbygget en operations-simulator, hvor man foretager en simuleret operation på det digitale billede. Når man ser at resultatet er tilfredsstillende, overfører man direkte til laseren, som foretager behandlingen. Man har således lavet en dobbelt kontrol på den behandling man foretager.

 

Sammenligning af præcision

Femtosecond laser VisuMax MEL80 G Scan deler øjet op i 850 punkter.
Andre lasere kommer max. op på 250 punkter.

 

Opdatering af Femtosecond Laser VisuMax

Det har bl.a. bevirket at vi med den nyeste teknik kan bevare overfladen intakt i øjet.

 

Anvendelse områder

Femtosecond Laser VisuMax MEL80 G scan anvendes ved behandling af nærsynethed,langsynethedbygningsfejl, læserbrille/laserbehandling og tynde hornhinder.

 

Læs mere på Carl Zeiss Meditec AG hjemmeside på www.meditec.zeiss.com